Zawory w nowoczesnym systemie grzejnym

Oprócz tradycyjnych metod ogrzewania dostępne są również sposoby alternatywne, które zdobywają coraz większą popularność. Jedną z nich są promienniki podczerwieni, które zaliczane są do ekologicznych źródeł ciepła. Elektryczny promiennik podczerwieni to urządzenie, które przekształca energię elektryczną w promieniowanie podczerwone będące źródłem ciepła. Promieniowanie to jest niewidoczne dla ludzkiego oka i korzystnie oddziałuje na organizm.

Ogrzewanie za pomocą promienników podczerwieni odbywa się zupełnie inaczej niż z zastosowaniem tradycyjnych grzejników. Grzejniki tradycyjne nazywane także konwekcyjnymi ogrzewają powietrze wprawiając je w ruch. W wyniku tego w górę unosi się także kurz, który dokucza szczególnie alergikom. Ogrzewanie grzejnikami konwekcyjnymi sprawia, że powietrze na dole jest chłodniejsze od tego na górze, przez co trudno jest osiągnąć komfort cieplny. Promienniki podczerwieni działają zupełnie inaczej niż grzejniki konwekcyjne. Wytwarzają one promieniowanie podczerwone, które nie ogrzewa powietrza, ale meble, ściany, ludzi oraz inne przeszkody, na które natrafi.

Dzięki ogrzaniu ścian i mebli można znacznie szybciej osiągnąć komfort cieplny niż w przypadku ogrzewania powietrza. Stąd też ogrzewanie za pomocą promienników podczerwieni uważane jest za znacznie bardziej wydajne, choć trzeba oczywiście pamiętać, że urządzenia te do pracy potrzebują energii elektrycznej. Nie jest więc metoda przynosząca realne oszczędności, ale na pewno znacznie bardziej efektywna niż tradycyjne ogrzewanie.